2008/09/05

2.Abdülhamid, Katiller ve Parmakları

Bazı insanlar diğer insanlara göre bazı konularda daha yeteneklidirler.
Bu akla gelebilecek her türlü konuyla ilgili olabilir.
Söz gelimi kimilerinin el becerileri müthiş gelişmiştir.
El işlerine, el sanatlarına insanda hayranlık uyandıracak ölçüde yatkındırlar.
Kimileri ikna gücü yüksek, dışa dönük, insanlarla devamlı ilişki halinde olan, girişimci niteliklere sahip kişilerdir.
Her insanın beceremeyeceği siyaset, hukuk (avukatlık) ya da pazarlamacılık gibi işlerde müthiş başarılı olurlar.

Düzenli bir kişiliğe sahip, kurallara bağlı, sorumluluk duygusu gelişmiş, statüye önem veren bireylerin ise bankacılık, büro çalışanı, muhasebecilik gibi mesleklere yönelmeleri kaçınılmaz olacaktır. Tıpkı liderlik vasfı olmayan bir kişinin yöneticilik yapamayacağının herkes tarafından bilinmesi gerçeği gibi.

Ama şimdi size geçenlerde bir vesile ile okuduğum öyle bir özellik söyleyeceğim ki duyulmamış, görülmemiş bir şey olduğu kesin..
Bugüne kadar öğrenmemiş olduğuma da bir hayli şaşırdım.

Bu bir yetenek ve Osmanlı padişahlarımızdan birine ait.

Sultan 2. Abdülhamid'ten bahsediyorum.
Evet, bu padişah katilleri ''parmağından'' tanıyor.

Abdülhamid, fotoğrafçılığa olan merakıyla tanınan bir padişah.
Doktoru Atıf Hüseyin Bey'in Türk Tarih Kurumu arşivinde 12 küçük defterde yer alan anılarından sonra ortaya çıkan bir gerçek bu.

Abdülhamid yetiştiği çevre nedeniyle şüpheci bir kişiliğe sahip. Çünkü kafes hayatı, kardeş katli gibi sorunlar yaşamış. Sürekli ölüm korkusu içinde olduğundan tıpkı diğer padişahlar gibi şüpheci ve endişeli. O nedenle herkesten kuşkulanıyor ve devamlı tedbirli olmak durumunda.

Atıf Bey anılarında 2. Abdülhamid'in "başparmağının ucu işaret parmağının orta boğumundan uzun kişilerin cinayete eğilimli" olduğuna inandığını belirtiyor.

Ayrıca Abdülhamid’in bunun için hapishanedeki cinayet mahkumlarının fotoğraflarını çektirdiğini ve bu görüşün doğru olduğunu belirttiğini söylüyor ve padişahın suçlu resimlerini inceledikten sonra parmak uzunluklarına göre kişilerin cinayet işlemeye eğilimli olup olmadıkları görüşünü bu fotoğraflarla ispatladığını belirtiyor. Ve diyor ki:
''Sözü canilere getirdi: '
Bir İngilizce kitabın tercümesini okumuş idim. Çünkü vaka-yı cinaiyeye (cinayet vakalarına) merakım vardır. O kitapta canilerin ekserisinin başparmağının ucu şahadet parmağının ortadaki boğumunu geçiyor, çok uzun oluyor. Elleri yabani bir hayvan pençesi şeklini alıyor diye görmüş idim. Merak bu ya, o zaman emrettim. Hapishanelerde ne kadar kanlı katil varsa hepsinin fotoğraflarını aldırdım. Filhakika başparmak hemen hepsinde uzun idi.' ''

2. Abdülhamid döneminde çekilen ve
"Yıldız Albümleri" olarak anılan toplam 911 albümde 36 bine yakın fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafçılık onun döneminde oldukça gelişmiş.

Ben bu ilginç haberi okudum ya, gözlerim ister istemez insanların el yapısını incelemeye almaya başladı. Öncelikle kendi elimi inceledim tabii.
Çok şükür herhangi bir problem yok :)

3 yorum:

 1. yazıyı okurken çok etkilendim ilginç bir yazı.

  YanıtlaSil
 2. Bence de çok ilginç oksijen..Pek bilinmeyen bir konu..
  Demek ki katillerin elleri pençeye benziyormuş.
  Yani vahşi hayvanlarınki,akbabalarınki gibi.
  Fotoğraflarla da ispatlandığına göre..

  YanıtlaSil
 3. Adam,yani Abdülhamit sırf öldürülme korkusu yüzünden bu yeteneğe sahip olmuştur.
  Can korkusu...
  Padişah tabi.Bir onda can var :(

  YanıtlaSil